взаимни фондове

В тази статия ще ви запознаем накратко с възможностите да спестявате регулярно средства, като ги инвестирате във взаимни фондове.

Какви са предимствата на взаимните фондове, видовете, както и какво представлява продуктът застраховка живот, свързана с инвестиционни фондове.

За тези от вас, които предпочитат контакт очи в очи, можете да изберете удобен за вас начин, по който да се свържете с нас:

Мобилен: 0888011848

office@advokat-bul.eu

или като попълните контактната ни форма

Какво представляват взаимните фондове?

Взаимни фондове са спестовен продукт, чрез който може да реализирате дългосрочните си финансови цели чрез спестяванията си. Наричани още договорни фондове или колективни инвестиционни схеми. Взаимни фондове са професионално управлявани инвестиционни портфейли от различни видове финансови активи – акции, облигации, суровини и други.

Инвеститорите имат сходни цели и рисков профил.

Когато купувате дялове на взаимен фонд, вие получавате част от портфейла му, съответстващ на инвестираната от вас сума.

Важно е да знаете, че това е инвестиция с дълготраен характер. Тоест необходим е по-дълъг период на инвестиране във взаимните фондове, за да бъде постигнат максимална доходност.

Какви са предимствата на инвестирането във взаимни фондове?

  • Инвестициите ви се управляват от професионалист;
  • Рискът, който поемате, е по-нисък;
  • Можете да спестявате малки суми регулярно;
  • Можете бързо и лесно да пренасочите парите си за целите на друга инвестиция;
  • Разполагате с парите си без срокове и падежи. Получената сума може да се различава от първоначално инвестираната вследствие на промяна в цената на взаимния фонд.;

Какви са видовете взаимни фондове?

Те се различават по фокуса на инвестицията си, активите, в които инвестират, стратегия на управление на портфейла, която прилагат.

1.в акции – инвестират в акциите на публично търгувани компании. Тяхната основна цел е да реализират дългосрочна капиталова печалба на инвестицията.
2.в облигации – Те инвестират в правителствени, общински и корпоративни облигации. Основната им цел е постигането на регулярна фиксирана доходност под формата на лихва.
3.в паричен пазар – Набраните средства се инвестират в различни депозити и други бързо ликвидни и краткосрочни инструменти. Мениджърите на тези фондове целят запазването на първоначалната инвестиция и умерен краткосрочен доход и ликвидност. Тези фондове имат нисък рисков профил. Предназначени за по-консервативни инвеститори.

4. в различни видове алтернативни активи . Те инвестират в различни видове активи:

суровини (злато, петрол и др.),

недвижими имоти (жилищни сгради, бизнес имоти, земеделска земя) и др.

Възползват се от свойствата на диверсификацията, т.е. разпределянето на финансовия ресурс в различни активи. Те са активно управлявани. Мениджърите им целят превес във формирането на портфейла на фонда да имат тези активи, които се представят най-добре в момента. Тези фондове имат за цел получаването както на краткосрочна доходност, така и на дългосрочна възвръщаемост на инвестицията.

Застраховка живот свързана с инвестиционни фондове

Във времена, в които спестяванията в банковите депозити не носят никаква доходност, а пенсионната система може да осигури достойни старини едва на малцина, всички ние сме изправеи пред въпроса как да защитим настоящето и бъдещето си както нашето, така и на децата ни.

Продуктът, който може да ви осигури спокойствие и допълнителна доходност в годините, в които няма да можете да изкарвате доходите, които изкарвате днес, е застраховка живот свързана с инвестиционен фонд.

Възползвайки се от съдействието ни при сключването на застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд, вие ще получите независима консултация при избора ви на инвестиционен подход, който да носи добра доходност на спестяванията ви, модерен спестовно-застрахователен продукт, при който ще имате възможност за максимален контрол и гъвкавост при управлението на спестяванията ви. Ще получите изключителен достъп до инвестиционни възможности, дългосрочна спестовност в съответствие на целите и приоритетите ви, интегриране на покрития за пълна защита на настоящето и бъдещето си. Доверете ни се, поискайте ни оферта и напълно безплатно ще получите предложение което да покрива вашите очаквания и предпочитания. Започнете да спестявате от днес, за да можете вие и децата ви да се радвате на едно по-спокойно и по-обезпечено бъдеще утре.

Ако искате да се свържете с нас, моля последвайте линка към страницата с контактите ни.