Застраховки с инвестиционен характер: плюсове и минуси

Застраховките с инвестиционен характер предоставят възможност за растеж на инвестирания капитал чрез участие в различни инвестиционни фондове и инструменти. Те също така позволяват на клиентите да разнообразят своите инвестиции и да намалят риска от загуби.