Рефинансиране и обединяване на кредити

информация

Рефинансиране

Клиентите търсят оферти за рефинансиране с цел да обединят задълженията си и да плащат една вместо няколко месечни вноски (често пъти в различни банки или финансови институции). Чрез рефинансиране или обединяване на задължения може да се постигнат и по-добрите финансови условия,

Когато теглим кредит и договаряме елементите му, е необходимо да се съобразим с редица обстоятелства, за да си гарантираме благоприятни и изгодни параметри. В динамичното време в което живеем, финансово икономическите условия се променят не винаги според нашите очаквания и прогнози. Ето защо кредитът трябва е с гъвкави, подлежащи на предоговаряне характеристики. Трябва да отговаря на новите моменти, да е в синхрон и единство с последните тенденции и промени.
Рефинансирането е свързано с изтегляне на нов кредит за покриване на стари задължения при промяна на предишните условия с по-добри и по-ефективни. Рефинансиране на кредит може да се осъществи в същата банка или в друга. Важно и задължително е новият кредит да е изтеглен при изгодни условия – може да промените валутата на кредита, вида на лихвата, обезпечението. Може да намалите или увеличите месечните вноски. Може да промените срока и начина на плащане, датата на падеж. Да намалите годишния процент на разходите като си спестите някои такси и комисиони.

информация

Обединяване на кредити

Обединяването на задълженията по кредити като процес е свързан с плащане на само една вноска, на една дата, на една лихва и главница. Рефинансирането и обединяване на кредити трябва да Ви гарантира, да Ви осигури промяна на условията във Ваша полза. В противен случай те са безсмислени, несъстоятелни и ненужни.

При рефинансиране и обединяване на кредити може да получите и допълнителна сума пари, която да използвате за реализиране на плановете си. След усвояването на средствата по кредит, който сме изтеглили, не трябва да се успокоим и единственото ни задължение да бъде добросъвестно му погасяване. Трябва да следим промените, политиката на различните финансово-кредитни институции. Добре е да сме информирани за лихви, такси, комисиони, допълнителни разходи и тяхното движение. Да сме финансово грамотни.

Трябва да сме добре подготвени, знаещи, мотивирани и да искаме промяна на условията с по-добри, това можем да постигнем с рефинансиране и обединяване на кредити.

относно

Рефинансиране, Обединяване на кредити

1. Запази час за безплатна консултация.
2. Попълнете формата и изпратете.
3. След получаването на заявката консултант ще се свърже с Вас, за да направи допълнителни уточнения.