Първоначална консултация

  • Когато са ви необходими средства за ново жилище, планирате кредит за лични нужди срещу ипотека или търсите повече информация за рефинансиране на ипотечния си кредит.
  • Ние ще ви консултираме как да вземете най-правилното решение като чрез нашите партньори лицензирани кредитни консултанти ще ви изготвим сравнителни оферти на най-добрите предложения на пазара. Ще ви съдействаме през целия процес на подготовка и усвояване на заема.
  • Като клиенти на Адвокатска кантора “ Стойчевска § Партньори“ ще получите преференциални условия от водещите банки у нас, тъй като адвокатите от нашата кантора са преминали специално обучение за кредитни консултанти и работят съвместно с най-добрите фирми, предлагащи подобни услуги.
относно

Ипотечен кредит

Желаете да закупите апартамент или къща? Искате да ремонтирате вашия имот? В общия случай, ипотечните кредити са с дългосрочен характер /25-30г./, поради което подобна дългосрочна обвързаност е свързана с анализ на множество фактори. В сътрудничество с водещите на пазара лицензирани кредитни консултанти ще ви предложим най – подходящите ипотечни кредити, удовлетворяващи изцяло вашата потребност.

  • жилищен кредит

  • кредит за строителство

  • кредит за рефинансиране на друг ипотечен заем

ipotechen kredit
относно

Потребителски кредит

Потребителският кредит е удобен начин да получите необходимите Ви средства за покупка на автомобил, ремонт на жилище, покупка на битова техника, заплащане на обучение, медицински услуги, битови задължения, пътувания или когато се нуждаете от пари за непредвидени плащания. В партньорство с независими, лицензирани кредитни консултанти ще ви съдействаме да получите потребителски кредит при максимално добри условия според вашия профил.

potrebitelski kredit
относно

Рефинансиране и обединяване на кредити

Ако имате множество на брой кредити и/или скъпи „бързи“ кредити с непосилно висока лихва или искате допълнително финансиране и единственият Ви вариант минава през обединяване на задълженията чрез нашите доверени партьори лицензирани кредитни консултанти ще Ви съдействаме да получите по-добри лихвени условия по вашите действащи кредити . Предлагането на все повече продукти от банките за рефинансиране на текущи задължения не е нова тенденция на пазара на потребителски кредити.

refinansirane
относно

Термини използвани при потребителските кредити

В допълнителните разпоредби на ЗПК са дадени определения на следните понятия:
1.„Общ разход по кредита за потребителя“ са всички разходи по кредита, включително лихви, комисиони, такси, възнаграждение за кредитни посредници и всички други видове разходи, пряко свързани с договора за потребителски кредит, които са известни на кредитора и които потребителят трябва да заплати, включително разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, и по-специално застрахователните премии в случаите, когато сключването на договора за услуга е задължително условие за получаване на кредита, или в случаите, когато предоставянето на кредита е в резултат на прилагането на търговски клаузи и условия.

termini