Какви са възможностите за ипотечен кредит?

Целеви ипотечни кредити:

• жилищен ипотечен кредит – за покупка на недвижим имот, готов или в процес на строителство

• кредит за строителство – на еднофамилни къщи върху терен, който е собственост на клиента

• кредит за ремонти и довършителни работи

• кредит за рефинансиране на друг ипотечен заем.

Нецелеви ипотечни кредити

  • предоставят се средства на база на ипотека на недвижим имот без да се конкретизира тяхното предназначение.

Помощ и съдействие

  • можете да получите и правна помощ и съдействиеи при търсенето на жилище, проучването на собствеността на избраното от вас жилище, изготвяне на предварителен договор за покупко – продажба и др.