Застраховка „Гражданска отговорност” има свой еквивалент в повечето страни по света. Наименованието ѝ е различно, но функциите ѝ са сходни. Гражданска отговорност има за цел да обезпечи трети страни, които могат да попаднат в произшествие. Законодателните органи навсякъде по света, както и в България, са преценили, че движението по пътищата е опасна дейност, затова всеки шофьор трябва да има тази застраховка.

Как се сключва договор за Гражданска отговорност?

Всеки притежател на автомобил на територията на България е длъжен да сключи застраховка Гражданска отговорност.

В противен случай подлежи на административна санкция – глоба. На собственика се налага принудителна административна мярка “ спиране на МПС от движение“. На водача, който управлява автомобил без застраховка „Гражданска отговорност“ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС. При повторно нарушение сумата става още по-голяма.

Поради задължителният характер на застраховката, процесът на сключването е максимално улеснен. Това означава, че всеки собственик на автомобил трябва да се свърже със застрахователен брокер или компания. Специалистът трябва да ви предостави пълен пакет от документи. Това са застрахователните договори или полици. Освен това, комплектът може да включва и двустранен констативен протокол. Потребителите винаги трябва да внимават дали им се предоставя стикер за валидна застраховка Гражданска отговорност. Той трябва да се постави на стъклото на застрахования автомобил.

Кой може да сключи и използва застраховка Гражданска отговорност?

Според Кодекса по застраховане всяко лице, което има „застрахователен интерес”, трябва да подпише договора. С други думи, полицата може да бъде сключена от всеки, който има застрахователен интерес или е оправомощен (дори и устно) от собственика.. По този начин той е в състояние да обезпечи всички евентуално засегнати трети страни, които могат да пострадат при инцидент на пътя.

Застраховката покрива отговорността на всеки, който управлява застрахованото превозно средство на законово основание. В общият случай това означава изрично или мълчаливо съгласие. И тъй като мълчаливото съгласие не винаги може да бъде удостоверено, застрахователят е задължен да плати за вреди към трети лица във всички случай, в които владението върху превозното средство не е придобито чрез кражба, грабеж или друго престъпление.

Така определен кръга на застрахованите лица означава също така и, че за да влезе в сила покритието не е необходимо името на упълномощения водач да бъде изрично вписано в полицата.

Ако имате нужда от помощ и съдействие при сключването на задължителна застраховка за вашия автомобил, не се колебайте да се свържете с нас.