вИЕ питате, ние отговаряме

Често задавани въпроси

Винаги се опитваме да подобряваме всичко, което правим.

С помощта на нашите партньори кредитни консултации ние ще:
– Съберем и представим оферти за желания от вас кредитен продукт на поне 3 банки, придружени с Европейски стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ)
– Ще ви предоставим информация за основните характеристики на
предлаганите кредити и допълнителни услуги, необходима за сравняване с други предлагани на пазара кредити;
– Ще ви дадем информация и разяснения доколко предлаганият кредит или допълнителна услуга съответства на потребностите и финансовото ви състояние
– Ще ви разясним специфичните последици за вас, включително
последиците в случай на просрочени плащания или прекратяване на допълнителни услуги към договор за кредит и последиците от прекратяването им
– Ще ви съдействаме при събиране и попълване на документите, свързани с кредита
– Ще ви помагаме и ще ви насочваме по време на обслужването ви като кретитоискател при контактите ви с банките
– Ще ви съдйстваме при избора на оценител и нотариус;

Консултацията е безплатна и уникална, с многото преимущества, които гарантират на клиента:
– договаряне на отстъпки и преференции
– подбор на най-изгодните оферти
– прозрачно и безпристрастно сравнение на всички разходи по кредита
– индивидуален подход от избора на оферта, през кандидатстването, до усвояването на кредита
– насочва към онези банки, към които има най-голяма вероятност кредитът да бъде одобрен
– намиране на най-изгодния за клиента продукт
– спестяване на време и средства, особено ако размерът на кредита е по-голям;
– безпристрастност, защото услуга е ориентирана към клиента, към неговите нужди, желания и профил, а не към банките

Разбира се! Всъщност голяма част от потребителите на кредити смятат, че условията по кредита им може да се подобрят и се свързват с нас. Можете да се свържете с нас, за да ви ще ви дадем точна и детайлна информация за възможностите за рефинансиране на жилищни кредити.

Добър въпрос! Различните банки имат различни условия, които се менят сравнително често, а нашата работа е да ви помогнем да откриете най-добрите условия за вас. Разбира се може да се окаже че вашата банка наистина ще ви предостави най-добрите условия, но пък на вас няма да ви струва нищо ние да проверим дали наистина е така.