Безлихвен кредит, осигурен от Държавата

Държавата въведе икономически мерки за подпомагане на отделните граждани, останали без работа в следствие на борбата с COVID-19. Чрез Българска банка за развитие, тя осигурява безлихвени кредити до 4500 лева.