Закупуване на жилище с ипотечен кредит. Първи стъпки.

Закупуване на жилище с ипотечен кредит все повече се превръща в трудно начинание за младите семейства, взели решение да закупят първия си дом. Настоящата статия има за цел да даде първоначални насоки на посетителите на сайта ни. Така те ще могат правилно да планират времето и усилията сипри избор и закупуване на жилище с ипотечен кредит. Четири основни стъпки при […]

Безлихвен кредит, осигурен от Държавата

Държавата въведе икономически мерки за подпомагане на отделните граждани, останали без работа в следствие на борбата с COVID-19. Чрез Българска банка за развитие, тя осигурява безлихвени кредити до 4500 лева.