Често задавани въпроси за ЦКР проверка

Кредитната ви история е много важна, за да бивате удобрявани за желаните от вас кредити За това в тази статия ще разгледаме често задавани въпроси за ЦКР проверка.

 1. Мога ли да направя проверка за кредити по ЕГН?
 2. Какво е ЦКР?
 3. Как да разбера какви задължения имам?
 4. Как да се свържа с ЦКР?
 5. Колко време отнема проверка по ЦКР?
 6. Видове кредити описани в ЦКР

Мога ли да направя проверка за кредити по ЕГН?

В обслужващата ви банка или кредитна компания се извършва кредитна проверка по ЕГН.Трябва да знаете, че в тези справки е скрита информацията за конкретните банки и кредитни компании, към които имате задължения. Справката не е толкова подробна, колкото от ЦКР и не може да получите удостоверение за нея на хартия. 

Какво е ЦКР?

ЦКР е абревиатура за Централен Кредитен Регистър. Това е информационна база данни на Българската национална банка, където се съдържа информация за всички активни кредити отпуснати от банки, небанкови институции, дружества за електронни пари и други.

Как да разбера какви задължения имам?

За да разберете какви активни задължения имате, трябва да заявите ЦКР проверка. Всеки гражданин има право на безплатна проверка от ЦКР със срок на изпълнение 14 дни. Точните стъпки, които трябва да се следват са:

Първата стъпка е попълване на молба по образец

БНБ разполага със специален образец, който всеки заинтересован от получаването на ЦКР справка, трябва да попълни. Образецът може да бъде открит тук

ВАЖНО: Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.

Втората стъпка е да разгледаме другите необходими документи

Освен попълнената молба по образец за проверка на ЦКР, ще са ви необходими също: 

 • Документ за самоличност, когато заявлението се подава лично от заинтересованото лице в деловодството на БНБ; или
 • Нотариално заверено пълномощно на упълномощен представител
 • Плюс, документ за платена такса (ако документът е необходим в по-кратък срок)

Третата стъпка е самото подаване на молпа за ЦКР проверка

Документите се подават в деловодството на БНБ, гр. София, ул. „Славянска“ № 6, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч. или по пощата на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, гр. София, ул. „Славянска“ № 6.

Как да се свържа с ЦКР?

Може да научите повече информация за ЦКР на сайта им, или да се консултирате лично в БНБ на адрес Българска народна банка, гр. София, ул. „Славянска“ № 6. 

За помощ със заявленията за проверка в ЦКР онлайн с КУКЕП, може да разгледате инструкциите в официалния документ и при нужда да им пишете на ccr-services@bnb.org. (ВАЖНО: заявления за справки НЕ се приемат по електронна поща)

Колко време отнема проверка по ЦКР?

Безплатната проверка на ЦКР отнема 14 дни. Ако имате нужда от спешна ЦКР справка ще трябва да си доплатите. Като таксите са:

– до 7 работни дни – 2 лв.;

– до 24 часа – 10 лв.;

– до 4 часа – 20 лв.

Видове кредити описани в ЦКР

Те биват:

 1. Редовни
 2. Под наблюдение
 3. Необслужвани
 4. Загуба

Редовни – Това са кредитите, при които погасителните вноски постъпват редовно съгласно договора. Възможно е и заем с забавяне от 30 дни или по-малко също да бъде сметнат за редовен.

Под наблюдение –Закъснения между 30 и 90 дни по главницата или лихвите на един заем са приемливи за тази категория. Самото наименование „под наблюдение“ предполага, че това е момента, в който възникват съмнения дали кредитополучателят ще се справи с изплащането или проблемът ще се задълбочи.

Необслужвани – За такива се смятат кредитите, по които има допуснати просрочия със забава между 90 и 180 дни. Успешното погасяване на кредити след забавяне от три месеца изглежда сериозно застрашено.

Загуба – Когато един кредит не се изплаща от повече от 180 дни, кредитодателят го отчита като загуба и може да заведе съдебно производство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *