Безлихвен кредит, осигурен от Държавата

Мерки за подпомагане

Държавата въведе икономически мерки за подпомагане на отделните граждани, останали без работа в следствие на борбата с COVID-19 – безлихвен кредит. Чрез Българска банка за развитие, тя осигурява безлихвен кредит до 4500 лева. Всеки гражданин, който иска да се възползва от програмата за подпомагане на физически лица, може да направи това до 31.12.2020г., чрез търговските банки, в някои от които вече можете да подавате документи:

Инвестбанк – от 29.04.2020г.
Интернешънъл Асет Банк- от 04.05.2020г.
Общинска банка – от 27.04.2020г.
Първа инвестиционна банка – 05.05.2020г.
ОББ – 03.06.2020г.
Алианц банк България – 18.05.2020г.
Банка ДСК
Райфайзен банк
Търговска банка Д – 18.05.2020г.
Уникредит Булбанк – 20.05.2020г.
ЦКБ
Юробанк България
БАКБ – 01.06.2020г.

Банките и другите финансови посредници имат ключова роля за справянето с последиците от епидемичния взрив от COVID-19, защото те поддържат кредитния поток за икономиката. Ако потокът от кредити е силно ограничен, икономическата дейност ще се забави значително, тъй като предприятията ще срещат трудности при плащането на своите доставчици и служители. В този контекст е целесъобразно държавите членки да могат да вземат мерки за стимулиране на кредитните институции и другите финансови посредници да продължат да изпълняват своята роля, като продължат да подкрепят икономическата дейност в ЕС.

Tags: ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *